Beskrivelse

Skolefritidsordningen Oasen er placeret i underetagen, centralt midt i skolen med direkte udgang til store grønne arealer med  forskelligartede legemuligheder. Ordningen ligger tæt på indskolingsområdet og i tilknytning til faglokaler.

I øjeblikket (sept 2017) er der tilmeldt 117 børn i skolefritidsordningen.

Der er ansat 2 pædagoger og 4 pædagogmedhjælpere.

Vi har i perioder praktikanter fra pædagogseminariet samt elever fra PGU uddannelsen.

Fritidsordningens dagligdag er præget af leg og mange forskellige aktiviteter, såvel ude som inde. Vi lægger stor vægt på, at børnene har mulighed for at præge deres egen FRItid, at de kan lege og slappe af. Ligeledes finder vi det væsentligt, at fritidsordningen giver tilbud om aktiviteter, der kan give børnene fysiske, musikalske, kreative og sociale udfoldelser.

Vores dagligdag er derfor opbygget som en vekselvirkning mellem spontane ønsker og udfoldelser samt planlagte aktiviteter. De fleste aktiviteter kan frit vælges af det enkelte barn.

Til hver klasse er der knyttet en fast medarbejder, som har den daglige kontakt med børnene, deres forældre, og som er i tværfaglige teams med lærerne.